Twente Insite

FC Twente Nieuws

Column: Het ‘wetboekje’ van de KNVB

Column: Het ‘wetboekje’ van de KNVB

In Nederland leven we sinds jaar en dag in een vrij land. Je hebt onder meer vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Waarbij in de laatste zelfs een “censuurverbod” is opgenomen. Met betrekking tot die laatste wil ik jullie even bijpraten. Vanochtend gebeurde er weer eens iets wat mijn wenkbrauwen deed fronsen. FC Twente heeft namelijk een schikkingsvoorstel gekregen voor een klein spandoek met de tekst: “Hasj, coke & pillen zo gaan wij vrijdags op pad.” Een boete van liefst 2500 euro voor zo’n klein ‘vergrijp’, een boete waar FC Twente mee akkoord gaat.

FC Twente is in september 2013 ook al eens (voorwaardelijk) gestraft voor een groter spandoek met een vergelijkbare tekst, maar in de Zeister burelen vergeet men gemakshalve even dat het de eerste regel is van een geuzenlied dat FC Twente-supporters al bijna 25 jaar zingen in het stadion. Eerst in het Diekman Stadion, later in het Arke Stadion (nu De Grolsch Veste). Tot zover de geschiedenis van het “hasj, coke en pillen”, terug naar “censuurverbod”.

Hoofdstuk 1, artikel 7, lid 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” De toelichting hierop is simpel. Het eerste lid verbiedt namelijk preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen middelen om je mening te uiten.

Schijnbaar heeft dit artikel van de grondwet het hoofdkantoor van de KNVB, liggend in de Zeister bossen, nooit bereikt. Al zou je verwachten dat rooksignalen, postduiven, postbodes en zelfs telefonie of internet (voor de mail) dat stukje van Nederland ook bereikt had in het recente verleden. In een eerdere column vergeleek ik de KNVB ook al met het Noord-Korea van Kim Jung-Un, aangezien de voetbalbond FC Twente het zwijgen probeerde op te leggen maar destijds zelf terug werd gefloten door haar eigen beroepscommissie.

bert-van-oostveen-fc-twenteZelfs nu Bert van Oostveen is opgehoepeld bij de KNVB zet de dictatuur in Zeist zich voort, gezien het feit dat het nog steeds verboden is om je mening in een stadion te uiten op een spandoek. Als er nou iemand gekwetst was door de tekst, maar daar is geen sprake van. Wat ik al zei: supporters zingen het lied: “Hasj, coke en pillen” al jarenlang in de stadions. Nooit is er wat van gezegd, vervolgens komt het tweemaal op een spandoek en dan is de wereld te klein voor de KNVB? Ze zijn toch gewoon compleet gek geworden daar Zeist.

Hebben ze daar niet wat beters te doen ofzo? Bijvoorbeeld er voor zorgen dat de voetbalpiramide naar ieders tevredenheid werkt of ervoor zorgen dat het Nederlands voetbal eindelijk weer wat presteert Europees gezien. Schijnbaar niet, om zelf maar antwoord op de vraag te geven. De voetbalbond houdt zich liever bezig met mierenneuken over spandoeken dan de zaken die er daadwerkelijk toe doen voor het Nederlands voetbal!

De lezing bij het schikkingsvoorstel van de KNVB van medio 2013 over een groot spandoek met daarop “hasj, coke en pillen” luidde als volgt: ‘de aanklager betaald voetbal van mening dat het steunen dan wel niet onderbreken van een dergelijke sfeeractie bijdraagt aan een klimaat waarin drugs worden getolereerd. Dit is in strijd met het veiligheidsbeleid in de stadions’.

Momenteel is er door de Tweede Kamer een wet geaccepteerd die het telen van wiet legaal maakt, waardoor zowel de voorkant als de achterkant van de wietketen legaal wordt. Al kunnen we eigenlijk wel concluderen dat de KNVB te werk gaat door haar eigen wetboekje te hanteren. Beter bekend als ‘Wetboekje voor Dictatuur van de Nederlandse voetbalbond’.

Dat de bond te werk gaat volgens haar eigen regels blijkt wel uit het feit dat er vaak genoeg met twee maten gemeten wordt. Vuurwerkgeluiden en spreekkoren met betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede worden al jaren getolereerd door de voetbalbond. Een spandoek van Ajax-supporters over Rooie Marck werd in 2014 onbestraft gelaten en vorig jaar was er in het Polman Stadion een spandoek te zien met de tekst: “Hasj, coke & Jupiler, zo gaan ze vrijdags op pad. Ook wordt er bij Ajax regelmatig gelinkt naar softdrugs op spandoeken, hier doet de KNVB echter ook niets aan.

Ik wil geen dingen insinueren, maar met de twee maatstaven die de KNVB hanteert lijkt het er ernstig op dat de voetbalbond wel heel erg op zoek is naar FC Twente. Of zou dit te maken hebben met de geschiedenis die de voetbalbond heeft met de Enschedese club? Een vraag die misschien wel altijd onbeantwoord zal blijven. Toch kunnen we concluderen dat er in Zeist momenteel sprake is van een hele rare gang van zaken.

Maurice Mazenier

Laat wat van je horen

*