FC Twente Nieuws

Twente, Verenigt! doet pleidooi tijdens raadsvergadering

Twente, Verenigt! doet pleidooi tijdens raadsvergadering

Vanavond stond tijdens de stedelijke commissie de gemeentelijke garantstelling voor FC Twente op de agenda. Twente, verenigt! kreeg deze avond vijf minuten de tijd om de gemeenteraadsleden te overtuigen om deze garantstelling te verlenen. Arjan Steenkamp had vanavond namens Twente, Verenigt! het woord. Hij heeft de gemeenteraadsleden ingelicht over de rol die Twente, Verenigt! wil gaan spelen in het nieuwe FC Twente. Hieronder leest u zijn verhaal:

[google]"Geachte raadsleden, fijn dat wij als Twente, verenigt! hier vanavond het woord tot u mogen richten. Allereerst willen wij een woord van dank uitspreken voor de trouwe band die de Gemeente Enschede al jaren heeft met onze club. In slechte tijden leer je je echte vrienden kennen. U bleef achter onze club staan en pakte het bij de hand om samen vooruit te gaan. De waardering hiervoor valt niet in woorden uit te drukken. Niet alleen op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn moet FC Twente haar dankbaarheid hiervoor blijven tonen.

Vorig seizoen, op 18 december 2015, ten tijde van de uitwedstrijd tegen Vitesse, leed de club op sportieve gronden een grote nederlaag. In onze eigen stad voltrok zich op datzelfde moment echter een veel belangrijkere gebeurtenis. U als gemeenteraad gaf uw steun voor de gemeentegarantie.

Eén voor de voorwaarden die uitdrukkelijk aan bod kwam bij diverse raadsleden was actieve betrokkenheid van de achterban. Deze handschoen hebben wij opgepakt en zullen we blijven oppakken. Wij hebben namelijk hetzelfde belang als de Gemeente Enschede en dat is de lange termijn. Uit de steun de afgelopen jaren blijkt wel dat wij slechts in mindere mate naar FC Twente komen voor sportieve prestaties. Wat wij willen is een club waar we trots op kunnen zijn. Zowel qua daden als qua gedrag. Een club met binding met de regio, met een identiteit waarin we ons herkennen en waar een cultuur heerst waarin noaberschap een vanzelfsprekend gedachtengoed is.

Ten opzichte van 18 december is er veel veranderd. De zaken op sportieve en financiële gronden zijn reeds aan bod gekomen en zullen ook door anderen nog uitgebreid worden gepresenteerd. Als Twente, verenigt! hebben wij ons druk gemaakt om een drietal kernzaken: Betrokkenheid, inspraak en toezicht. Alles met het doel om FC Twente vooruit te helpen, maar ook om kritisch te blijven volgen of we de juiste paden blijven bewandelen.

In november 2015 zijn we als financiële commissie gestart door heel veel kritische vragen te stellen in gesprekken met de toenmalige bestuurders. Dit is uitgegroeid tot een volwaardige verenging met duizenden leden en een democratisch gekozen bestuur. Actief betrokken bij de wederopbouw van het afgelopen jaar, met inspraak middels het voordragen van een tweetal bestuurders voor het hoogste controlerende orgaan en nog altijd kritisch richting de club die ons zo lief is.

Net als de gemeente Enschede hebben we als aanhang geprobeerd om juist afgelopen jaar achter de club te blijven staan. De indrukwekkende mars vanaf het Volkspark hier in Enschede, de actie Twente voor Twente waarmee projecten gericht op de toekomst en de jeugd worden gerealiseerd, maar ook de ruim 18.000 verkochte jaarkaarten zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Zoals wij op u konden, en hopelijk kunnen, rekenen kunt u op ons rekenen. Op vele vlakken zijn er grote stappen gezet afgelopen jaar, maar we beseffen ons terdege dat de club er nog lang niet is. De gemeentegarantie is een cruciale stap op dit moment, maar het werk gaat nog jaren door. Onze kernwaarden betrokkenheid, inspraak en toezicht zullen wij blijven hanteren om de toekomst van onze club te dienen.

Zoals wij in een brief vorig seizoen al eens formuleerden zien wij de schuld aan onze Gemeente als een ereschuld aan de burgers. Wij zullen er alles aan doen om FC Twente deze schuld terug te kunnen laten betalen en dat kan alleen door een verantwoord financieel beleid te volgen, maar ook door de belangrijke maatschappelijke positie uit te bouwen en door gewoon te blijven doen, zoals het beleidsplan dat ook beschrijft. Wij zien het als onze morele plicht om als Ledenvereniging de kritische rol van toezicht waar te maken en om middels betrokkenheid en inspraak zorg te dragen voor het behoud van onze cultuur, de identiteit en het normaal doen. Dit zullen we doen door gevraagd en ongevraagd advies te geven, kritische vragen te stellen en daar waar nodig aan de bel te trekken.

Daarnaast hebben we vorige week namens de 28 supportersverenigingen de club kernwaarden aangeboden waarin belangrijke pijlers aan bod komen zoals onze club zich dient te gedragen. Ook de belangrijke rol van en voor de stad Enschede komen hier uitgebreid aan bod. Mocht ook u de kernwaarden belangrijk vinden, ook voor de stad Enschede, kunt u ze onderdeel maken van de voorwaarden.

De club en de stad zijn ons dermate lief dat wij het verleden nooit opnieuw mogen laten gebeuren. We zeggen liever een keer sorry wanneer blijkt dat we onterecht aan de bel hebben getrokken dan dat we toekijken hoe onze club opnieuw uit onze handen glipt.

Hopelijk kunnen we ook in de toekomst samen optrekken om onze mooie club te behouden voor ons en voor onze kinderen. U kunt op ons rekenen!"

[ligatus]

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties