FC Twente Nieuws

Twente, Verenigt! uit zorgen: "Er lopen mensen bij en rond de club die daar niets te zoeken hebben"

Twente, Verenigt! uit zorgen: "Er lopen mensen bij en rond de club die daar niets te zoeken hebben"

Twente, Verenigt! heeft op 18 oktober van dit jaar een brandbrief verstuurd naar de club. De ledenvereniging laat hierin weten bezorgd te zijn over diverse ontwikkelingen waaronder onvoldoende overleg en een slechte communicatie. Ook heeft Twente, Verenigt! signalen ontvangen van medewerkers, sponsoren en supporters die als zeer zorgwekkend werden ervaren.

"Er lopen helaas nog steeds mensen bij en rond de club die daar niets te zoeken hebben; omdat ze intenties hebben die niet passen bij de club en FC Twente eerder kwaad dan goed doen", zo schrijft de ledenvereniging in een mail aan haar leden.

"Een voorbeeld is dat mooie plannen die samen met medewerkers van FC Twente zijn ontwikkeld en een groot succes zijn bij onze club, nu doodleuk worden uitgerold bij een concurrerende club onder aanvoering van deze man. Dit geeft voor ons aan dat je het niet doet voor de club, maar voor eigen gewin. Begin december (2020, red.) hebben we dit reeds aangekaart bij FC Twente, maar tot op heden is er nog geen of onvoldoende actie ondernomen."

"Ook over het functioneren van (ex-) directieleden hebben wij enkele zorgwekkende signalen ontvangen, die wij vanavond ook zullen delen tijdens een gesprek met de Raad van Commissarissen. Daar staat ook het knelpuntenonderzoek hoog op de agenda. We juichen toe dat dergelijke onderzoeken worden gehouden en snappen de vertrouwelijkheid hiervan, maar de signalen die we hierover ontvangen zijn voor ons reden om door te vragen naar de opvolging hiervan, waarbij we ook een belangrijke rol voor de OR van FC Twente zien weggelegd."

"Tenslotte hebben we opmerkingen gemaakt over de financiële stand van zaken. Tijdens een bijeenkomst van supportersverenigingen zijn er bedragen gecommuniceerd die afweken van de begroting. Dit moeten we dan ook weer terug lezen in de krant."

Na het versturen van de brandbrief heeft Twente, Verenigt! diverse gesprekken gevoerd met de voltallige directie, de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur. "Alhoewel wij nog steeds veel verbeterpunten zien, staan wij volledig achter de beslissing die deze week door de Raad van Commissarissen is genomen. We zijn blij dat de input die vanuit ons, medewerkers en andere richtingen is gekomen serieus is opgepakt en dat er snel is gehandeld in het belang van de club en ook het belang van de vertrokken directeur."

Twente, Verenigt! maant de club wel om snel actie te ondernemen en snel een (tijdelijke) opvolger te presenteren. Dit alles om de rust binnen de club te waarborgen. Ook geeft de ledenvereniging aan betrokken te willen worden bij de aanstelling van de opvolger van Brüggenwirth.

"We vinden het van belang dat onze kennis van de organisatie, de club en de achterban wordt meegenomen in de zoektocht naar nieuwe directeur. Ook blijven we in gesprek over verbeterpunten en zorgwekkende situaties die wij hebben gerapporteerd aan de verantwoordelijke geledingen."

"Vanwege vertrouwelijkheid en om geen verdere onrust te creëren bespreken we dit eerst intern, erop vertrouwende dat er serieus onderzoek wordt gedaan en waar nodig maatregelen worden getroffen. Tenslotte willen we de afspraken over communicatie met directie, Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur verder formaliseren, zodat we niet afhankelijk worden van de bereidwilligheid hiervoor van individuele bestuurders."

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties